“Ένα ταξίδι πίσω στον 19ο αιώνα”

MyPhotos Νέα

[ad_1] Ενα ταξίδι πίσω στον 19ο αιώνα, όπου οι μήτερες που ήθελαν φωτογραφίες των παιδιών τους, μεταμφιέζονταν σε καρέκλες!
Αυτή η διαδικασία ηταν αναγκαία, διότι χρειαζόταν πολλά λεπτά εως και ώρες έκθεσης για να αποτυπωθεί μια φωτογραφία, όπου προϋπέθετε το θέμα να είναι ακίνητο!


[ad_2]