Θέση Εργασίας

Φωτογράφοι Νυχτερινών Κέντρων - Θεσσαλονίκη

Κοινοποίηση αυτής της θέσης εργασίας

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Απασχόληση: Μερική

Ελάχιστο Απαραίτητο Επίπεδο Σπουδών: Γενικό Λύκειο

 

Περιγραφή

Μεγάλη εταιρεία φωτογράφισης εκδηλώσεων εκπαιδεύει και παρέχει εξοπλισμό σε νέες και νέους, για να εργασθούν ως φωτογράφοι σε νυχτερινά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης.

 

Ωράριο Εργασίας

Νυχτερινές ώρες / Παρασκευη - Σάββατο - Κυριακή

 

Παροχές

  • Παρέχεται ο εξοπλισμός
  • Σεμινάρια/ Κατάρτιση/Εκπαίδευση
  • Bonus
  • Ασφάλιση
  • Άριστο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Προοπτικές εξέλιξης

Εάν σας ενδιαφέρει η παραπάνω θέση εργασίας, στείλτε μας το βιογραφικό σας.

Αποστολή βιογραφικού

Συνημμένα αρχεία π.χ. πλήρες βιογραφικό, συστάσεις, πτυχία, πιστοποιητικά κτλ.

Μέγιστο μέγεθος 16 ΜΒ. Τύπος αρχείου .pdf .zip .rar .txt .doc .docx .docm .wps .htm .html .odt .sxw .rtf

Άλλες επιλογές

Θα πρέπει επίσης να διαβάσετε τους γενικότερους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου:

Newsletter μέσω email:

Newsletter μέσω SMS:

Συγκατάθεση

Συμφωνώ στη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων με σκοπό την ομαδοποίηση και στατιστική ανάλυση της αγοραστικής μου συμπεριφοράς, ώστε να λαμβάνω ακριβέστερες ενημερώσεις που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις μου.

Προσωπικά δεδομένα

Η myphotos συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω για τους οποίους έχετε συναινέσει.
Η επεξεργασία η οποία γίνεται είναι η απολύτως αναγκαία και γίνεται αποκλειστικά από τους αρμόδιους κατά περίπτωση υπαλλήλους της εταιρείας. Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί για τους σκοπούς της επεξεργασίες και άλλα πρόσωπα τα οποία όμως δεσμεύονται να προβαίνουν μόνο στην επεξεργασία η οποία εκάστοτε τους ζητείται σύμφωνα με το παρόν και τον νόμο.
Τα δεδομένα σας μπορεί να στέλνονται σε άλλες χώρες εντός ή εκτός της ΕΕ για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους έχετε συναινέσει.
Οι εκτελούντες επεξεργασία εντός της ΕΕ δεσμεύονται από τον Κανονισμό 2016/679/ΕΚ (Κανονισμός) και την σύμβασή τους μαζί μας από τα οποία εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων και η επεξεργασία τους σύμφωνα με την συναίνεση που δίνετε.
Εκτός ΕΕ η εταιρεία μας ακολουθεί τις διατάξεις του Κανονισμού που αφορούν αποστολή δεδομένων εκτός ΕΕ ώστε και να εξασφαλίζεται ότι η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και την συναίνεση σας.
Η εταιρεία έχει λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή και η πρόσβαση σε αυτά περιορισμένη σύμφωνα με τον νόμο. Τα δεδομένα σας θα τηρούμε για χρονικό διάστημα 10 ετών εκτός και αν ο νόμος διαφορετικά προβλέπει.
Έχετε την δυνατότητα να επικοινωνείτε όποτε επιθυμείτε με την εταιρεία ώστε να ενημερωνόσαστε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητάτε την τροποποίηση τους, ή την διακοπή της χρήσης τους ή την διαγραφή τους συνολικά ή μερικά ή την φορητότητα αυτών όπως ο νόμος ορίζει.
Παρακαλούμε για την επικοινωνία σας να απευθύνεστε στο τηλ. 2310600118, ή το e-mail info@myphotos.gr ή στα γραφεία μας.
Έχετε το δικαίωμα σε περίπτωση κατά την οποία θεωρείτε ότι η επεξεργασία που γίνεται δεν είναι σύμφωνη με τα ανωτέρω να αναζητείτε την προστασία της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων.

Αποστολή